Kontakt

Enklere og sikrere e-kommunikasjon

Du kan nå benytte BankID eller passord, formidlet på mobiltelefon, for å få adgang til våre e-tjenester.

Barn kan ikke logge inn med BankID.

Timebestilling på internett

Du kan enten gå rett til timebok (Ny time) eller sende en forespørsel om time via e-portalen.

E-konsultasjon.  Du kan i enklere medisinske spørsmål konsultere din lege skriftlig via e-portalen. Du kan finne mer om dette tilbudet her.

Legekonsultasjon – ordinær time - bestiller du i e-portalen eller ved henvendelse på telefon.

E-hastetimer (NYHET). Her kan du bestille “øyeblikkelig hjelp” eller timer i helsespørsmål som ikke kan vente til det er ledige ordinære Legekonsultasjon. Disse timene åpnes på nett kl 16.00 dagen før.

Øyeblikkelig-hjelp-time – hvis ingen e-hastetimer er ledige – ring ekspedisjon i åpningstiden.

Gravide bes bestille to timer etter hverandre (dobbeltime) ved første svangerskapskontrol og ved etterkontrollen etter fødselen.

Nå kan du bestille time fra iPhone (smarttelefon) og iPad

Bruk av apper og smarttelefoner er sterkt voksende i Norge. Vår leverandør (CGM) har utviklet en app til å bestille time.

Applikasjonen er tilgjengelig for nedlastning i App Store & Google Play. Søk etter CGM Legetime eller benytt CGM sin hjemmeside (besøklegen) som du finner her.

 

Åpningstid telefon

Den vanlige telefonen er åpen for henvendelser fra kl 09.00 til kl 14.00. Dersom du er internettbruker, vil vi be deg om å benytte våre tilbud som du finner på Ny resept eller i e-portalen. Dette vil bedre tilgangen på telefon, f.eks. for en del eldre brukere.

Tilgjengeligheten på telefon vil også bli bedre hvis du tenker gjennom hva du ønsker på forhånd og går rett på sak.

Akutt legehjelp

I akuttsituasjoner kan vår akuttlinje benyttes, tlf 64846969. Her kan du henvende deg om situasjoner som er så akutte at du ikke kan vente. Hvis det er snakk om livstruende situasjoner er tlf 113. Det er viktig at akuttlinjen ikke misbrukes, da dette kan hindre akutt syke pasienter å nå fram.

Fornying av resept

Fornying av resepter, når det foreligger avtale med fastlegen om dette, kan skje via Ny resept.

 

Legevakt

Utenom kontortid er telefonnummer til legevakt 66 93 66 93.

Til Toppen