Kontakt

Enklere og sikrere e-kommunikasjon

Du kan nå benytte BankID eller passord, formidlet på mobiltelefon, for å få adgang til våre e-tjenester. Barn kan ikke logge inn med BankID. For barn kan kontakten skje via en forelder.

Hvordan benytte e-portal og timebestilling på internett?

VANLIG LEGETIME bestiller du i e-portalen eller ved henvendelse på telefon. I e-portalen får du direkte tilgang til legenes timelister. Ved e-time bestilling vil du vanligvis få en sms-påminning 24 timer på forhånd.

E-HASTETIMER. Her kan du bestille time PÅ NETT ved helsespørsmål som ikke kan vente til det er ledig vanlig legetime. Om sommeren er de fleste timene definert som E-hastetimer. Disse timene åpnes på nett kl 16.00 dagen før (kun tilgjengelig med Bank-ID). Siden det er mindre enn 24-timer til timen, får du ikke SMS-bekreftelse på disse timene.

E-hastetimer skal fortrinnsvis bestilles hos egen fastlege eller dennes vikar.

ØYEBLIKKELIG-HJELP-TIME – alt etter hvor mye det haster kan du benytte e-hastetime eller e-kontakt om morgenen. Hvis det er snakk om livstruende situasjoner må du benytte tlf 113. I andre akuttsituasjoner kan vår akuttlinje benyttes, tlf 64846969. Det er viktig at du er konkret og kortfattet på akuttlinjen for ikke å oppta linjen og dermed hindre andre akutt og alvorlig syke pasienter å nå fram.

E-KONSULTASJON.  Du kan i enklere medisinske spørsmål konsultere din lege skriftlig via e-portalen.  Prisen for denne tjenesten får du på Informasjonssiden under Prislisten. Du kan også finne mer om dette tilbudet på Informasjonssiden.

Nå kan du bestille time fra iPhone (smarttelefon) og iPad

Bruk av apper og smarttelefoner er sterkt voksende i Norge. Vår leverandør (CGM) har utviklet en app til å bestille time.

Applikasjonen er tilgjengelig for nedlastning i App Store & Google Play. Søk etter CGM Legetime eller benytt CGM sin hjemmeside (besøklegen) som du finner her.

 

Åpningstid telefon

Den vanlige telefonen er åpen for henvendelser fra kl 09.00 til kl 14.00. Dersom du er internettbruker, vil vi be deg om å benytte våre tilbud som du finner på Ny resept eller i e-portalen. Dette vil bedre tilgangen på telefon, f.eks. for en del eldre brukere.

Tilgjengeligheten på telefon vil også bli bedre hvis du tenker gjennom hva du ønsker på forhånd og går rett på sak.

Legevakt

Utenom kontortid er telefonnummer til legevakt 66 93 66 93.

Til Toppen