Kontakt

KONTAKTMULIGHETER

 

Enklere og sikrere E-kommunikasjon

Du kan nå benytte BankID eller passord, formidlet på mobiltelefon, for å få adgang til våre e-tjenester. Barn kan ikke logge inn med BankID. For barn kan kontakten skje via en forelder.

Hvordan benytte E-portal og timebestilling på internett?

VANLIG LEGETIME bestiller du i e-portalen eller ved henvendelse på telefon. I e-portalen får du direkte tilgang til legenes timelister. Ved e-time bestilling vil du vanligvis få en sms-påminning 24 timer på forhånd.

E-HASTETIMER. Her kan du bestille time PÅ NETT ved helsespørsmål som ikke kan vente til det er ledig vanlig legetime. Om sommeren er de fleste timene definert som E-hastetimer. Disse timene åpnes på nett kl 16.00 dagen før (kun tilgjengelig med Bank-ID). Siden det er mindre enn 24-timer til timen, får du ikke SMS-bekreftelse på disse timene.

E-hastetimer skal fortrinnsvis bestilles hos egen fastlege eller dennes vikar.

ØYEBLIKKELIG-HJELP-TIME – alt etter hvor mye det haster kan du benytte e-hastetime eller e-kontakt om morgenen. Hvis det er snakk om livstruende situasjoner må du benytte tlf 113. I andre akuttsituasjoner kan vår akuttlinje benyttes, tlf 64846969. Det er viktig at du er konkret og kortfattet på akuttlinjen for ikke å oppta linjen og dermed hindre andre akutt og alvorlig syke pasienter å nå fram.

E-KONSULTASJON.  Du kan i enklere medisinske spørsmål konsultere din lege skriftlig via e-portalen.  Prisen for denne tjenesten får du på Informasjonssiden under Prislisten. Du kan også finne mer om dette tilbudet på Informasjonssiden.

E-RESEPTER. Du kan nå fornye resepter over E-portal hvis du har avtale om dette med din lege. Hvis du benytter flere legemidler ber vi deg samordne dine legemiddelbestillinger.

E-RESPONSTID. Vi bestreber oss på rask ekspedering av alle typer E-henvendelser og senest innen 5 virkedager. I høytider vil selvsagt ekspedering ta lengre tid. Hvis du skal fornye resept på faste medisiner, anbefaler vi at du gjør dette i god tid før du går tom!

E-henvendelser kan IKKE benyttes ved ØYEBLIKKELIG HJELP!

Du kan lese mer om hvordan vi arbeider her.

Telefontilgjengelighet

For ytterligere å bedre telefon-tilgjengeligheten, ber vi brukerne om å være kortfattede og poengterte når de ringer oss. Vi ber om at brukere som behersker E-portalen (Internett) i størst mulig grad benytter dette. Det vil lette tilgjengeligheten for eldre og andre som ikke kan benytte elektroniske medier.

Vår tilgjengelighet på telefon er en balanse mellom kapasitet og antall henvendelser. For å imøtekomme et økt antall telefonhenvendelser, har vi flerdoblet kapasiteten. Samtidig har vi forsøkt å lette presset på telefonen ved å tilby timebestillinger og muligheten for korte e-beskjeder via E-portal. Det er nå nærmere tusen brukere som ukentlig benytter de elektroniske løsningene.

Nå kan du bestille time fra iPhone (smarttelefon) og iPad

Bruk av apper og smarttelefoner er sterkt voksende i Norge. Vår leverandør (CGM) har utviklet en app til å bestille time.

Applikasjonen er tilgjengelig for nedlastning i App Store & Google Play. Søk etter CGM Legetime eller benytt CGM sin hjemmeside (besøklegen) som du finner her.

 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Åpningstid telefon

Den vanlige telefonen er åpen for henvendelser fra kl 09.00 til kl 14.00. Dersom du er internettbruker, vil vi be deg om å benytte våre tilbud som du finner på Ny resept eller i e-portalen. Dette vil bedre tilgangen på telefon, f.eks. for en del eldre brukere.

Tilgjengeligheten på telefon vil også bli bedre hvis du tenker gjennom hva du ønsker på forhånd og går rett på sak.

Parkering

Hvis du skal parkere utenfor legesenteret, anbefaler vi at du benytter åpen slutt-tid, og avslutter ved å trekke kortet i automaten igjen når du drar. En god løsning er også Appen e:easy:park, hvor du selv kan styre parkeringstiden.

I alle tilfeller er det viktig å beregne god parkeringstid.

 

Legevakt

Utenom kontortid er telefonnummer til legevakt 116 117.

 

Fredag møte- og E-dag

Fredager er møte- og E-dag  på legesenteret. Vi har som øvrige hverdager øyeblikkelig hjelp fra kl 08.00 til kl 15.00. Videre er det satt opp en del E-hastetimer denne dagen. Fra kl 08.00 – 09.00. har vi internt fagmøte. Andre møter med NAV, kommunale instanser, ansvarsgruppemøter etc. er i størst mulig grad lagt til fredager.

Denne dagen er tid satt av til elektronisk kommunikasjon, du kan lese mer her.


Til Toppen