Aktuelt

23.01.21

Nye koronatiltak

Regjeringen har i dag innført nye tiltak for kommunene Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo. Våre pasienter som er bosatt i disse kommunene må ringe før dere kommer på oppsatte timer i denne perioden. Kun det som er absolutt nødvendig kan komme.

 

06.01.21

Koronavaksinering

Følg med på hjemmesiden til Lillestrøm kommune for oppdatert informasjon om koronavaksinering, trykk her.

 
03.01.21

Korona

På bakgrunn av myndighetenes siste koronatiltak, vil legene konvertere alle timer som ikke krever oppmøte til telefon-/videotimer. Det vil i første omgang gjelde for de 14 neste dagene. Pasienten som har bestilt seg time for en problemstilling som kan utsettes i noen uker oppfordres til å flytte timen sin.

 

14.12.20

Julen

Legesenteret er stengt i juledagene. I romjulen har vi kun åpent for øyeblikkelig hjelp. Ved symptomer på luftinfeksjon må man ringe, ikke møte opp på legekontoret.

Hvis behov for fornyelse av resepter før julen, må det gjøres så snart som mulig. Man må påberegne lenger svartid på e-konsultasjoner i tiden mellom jul og nyttår.

 

22.11.20

Vedrørende koronavaksinering

Det er skrevet i media at pasienter i risikogrupper skal ta kontakt med fastlege for å registrere seg i forbindelse med kommende koronavaksinering. Det finnes foreløpig ikke noe register vi kan føre opp pasienter i for dette formålet. Alle med diagnoser som regnes som risikofaktorer er imidlertid registrert i journalsystemet vårt såfremt man har vært hos lege med det tidligere. Prioriteringsrekkefølgen for vaksinering og hvordan vaksineringen skal foregå er foreløpig ikke kjent, så vi anbefaler alle å avvente videre informasjon fra myndighetene.

 

25.10.20

Influensavaksine

I år er influensavaksinen forbeholdt risikogrupper frem til 1/12. Det gjelder både hos lege og på apotek. Vi har dessverre ikke nok vaksiner til å sette på andre enn pasienter i risikogrupper i år, derfor må de utenfor risikogruppene få satt vaksine på apoteket etter 1/12. Det er ikke behov for resept.

 

24.09.20

Influensavaksine

Vi starter influensavaksinering fra mandag 12. oktober. På grunn av koronapandemien vil det ikke bli mulighet for drop-in i år. Vaksine kan settes i forbindelse med planlagt legetime, alternativt kan man settes opp på et eget vaksineringstidspunkt ved å ta kontakt med legesenteret. Send gjerne en eKontakt til resepsjonen for å få et tidspunkt.

Vaksinering er forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember. Egenandelen for risikogruppene er 50 kr. For pasienter med frikort er vaksinen gratis.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

– Alle fra og med fylte 65 år
– Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
– Barn og voksne med diabetes mellitus type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

– Helsepersonell som har pasientkontakt
– Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

11.09.20

Influensavaksinering

Influensavaksinen er forventet å komme i uke 41. Det vil bli kunngjort her når dato for ankomst er kjent. For å unngå unødig smitterisiko vil det i år ikke bli drop-in, men man kan bestille tidspunkt for vaksinasjon ved å ta kontakt med legesenteret eller ta den i forbindelse med planlagt legetime.

 

30.08.20

Ny fastlege

På grunn av en økende arbeidsmengde de siste årene har fastlegene  ved Lillestrøm Legesenter besluttet å redusere listestørrelsene. Dette for at vi skal kunne følge opp pasientene våre på en best mulig måte. For at ingen pasienter skal måtte bytte legesenter, er det blitt opprettet en ny hjemmel hos oss. Katrine Sæves, spesialist i allmennmedisin, vil starte i denne nye hjemmelen fra 15. september. Et tilfeldig utvalg pasienter vil flyttes fra eksisterende lister til dr Sæves liste i regi av Helfo. Katrine Sæves kommer til oss fra fastlegejobb på Maura legesenter i Nannestad kommune.

 

06.06.20

Sommerferieavvikling

Fra uke 26 har vi sommerferieavvikling. Det medfører færre vanlige timer for at vi skal kunne tilby nok hastetimer og timer for øyeblikkelig hjelp.

 

03.05.20

Lillestrøm Legesenter er stengt fredag 8. mai

På grunn av gulvlegging er legesenteret stengt fredag 8. mai. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må legevakten kontaktes på telefon 116 117.

 

18.04.20

Reåpning av barnehager og skoler

Fra 20/4 skal barnehager gradvis åpnes og fra 27/4 skal 1.-4. klasse begynne på skolen igjen. Mange foreldre er bekymret for om dette er trygt, spesielt hvis man har barn med helseutfordringer. Risikoen for alvorlig forløp av Covid-19 anses som svært lav for barn, også de med kroniske sykdommer.

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage og skole som vanlig:
– Barn og unge med diabetes
– Barn og unge med velkontrollert astma
– Barn og unge med allergi
– Barn og unge med epilepsi
– Barn og unge med Downs syndrom
– Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
– Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil sykdom
– Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Barnelegeforeningen har utarbeidet en retningslinje som kan leses her:
https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf

 

17.03.20

Koronasjekk.no

Det er opprettet en nettside som til enhver tid skal være oppdatert med råd om koronavirus: koronasjekk.no

 

13.03.20

Koronatelefon

Lillestrøm kommune har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål relatert til koronaviruset. Telefonnummeret er 66932040. Telefonen er bemannet av helsepersonell mellom 08.00 og 22.00 alle dager.

Mer om koronaviruset: lillestrom.kommune.no/koronavirus/

Du kan også finne oppdatert informasjon fra helsenorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus

 

12.03.20

Coronavirus

På grunn av den pågående situasjonen med Coronavirus vil det i dag settes i gang ytterligere tiltak fra offentlig hold. Skoler og barnehager stenges, og det er en sterk oppfordring om å unngå folkemengder. Vi vil derfor oppfordre alle pasienter som har bestilt seg timer med problemstillinger som kan vente til å avbestille disse timene. På den måten vil man ikke utsette seg for eventuell smitte på venteværelset. Vi vil betjene så mange problemstillinger vi kan på eKonsultasjon.

 

09.03.20

Coronavirus

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet

Du kan lese oppdatert informasjon om koronaviruset på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet:

 

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

  • Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015
  • Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.

 

Har du besøkt et omåde med vedvarende spredning?

Se områder med vedvarende spredning av koronaviruset.
Områdene kan bli endret på kort varsel.

Hjemmekarantene gjelder for alle som har vært i land med vedvarende spredning. Da skal man holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig om du har symptomer eller ikke.

 

Ved mistanke om smitte

Hvis du har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet kan du være smittet.
Det er også grunn til å mistenke smitte hvis du selv har symptomer og har hatt nærkontakt med en som har fått bekreftet smitte.

Ved alvorlige symptomer som svært nedsatt allmenntilstand, uttalt pustebesvær eller annet som tilsier behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp: ring 113.

I alle andre tilfeller:

  • hold deg hjemme og begrens nærkontakt med andre.
  • IKKE møt opp på fastlegekontoret eller legevakten for vurdering eller råd! Dette for å begrense smitte. Ring og gjør avtale med fastlegen.

 

Reduser risikoen for smitte

Du kan gjøre mye for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndvask er det enkleste og mest effektive tiltaket du kan gjøre.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person: Hvordan forebygge smitte?

 

 

09.03.20

Telefonen vår er dessverre ute av drift for øyeblikket på grunn av problemer hos leverandøren. Det jobbes med saken. Ta kontakt på ePortal ved behov.
Oppdatering: Telefonen er nå i drift igjen.

 

03.03.20

Coronavirus

  • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
  • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
  • Dersom du tror du er smittet, ring legekontoret eller ta kontakt med legekontoret elektronisk (ePortal)
  • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

 

27.02.20

Coronavirus

Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning. Hvis du har luftveissymptomer OG har oppholdt deg i disse områdene, er det aktuelt med testing. Det samme gjelder hvis du har hatt nærkontakt med person som har bekreftet smitte. Du skal da ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon, og det vil da bli organisert prøvetaking via kommunelegen. Det er veldig viktig at man ringer først, ikke møter opp direkte på fastlegekontor eller legevakt.

Hvordan forebygge smitte?

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Se råd og informasjon til befolkningen fra Folkehelseinstituttet her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

14.02.20

Oppussing
På Lillestrøm Legesenter skal det gjennomføres diverse oppussingsarbeider i tiden fremover. Arbeidene starter i uke 8. Det vil da være noe redusert drift den uken, men øyeblikkelig hjelp og hastetimer vil prioriteres.

 

03.02.20

Coronavirus
Hvis du mistenker at du kan være smittet av coronavirus, skal du ta direkte kontakt med legevakten på telefon 116 117. Det er legevakten som håndterer prøvetaking. Det er veldig viktig å ta kontakt på telefonen først, man skal ikke dra direkte hverken til legevakten eller legesenteret.
Her finnes oppdatert informasjon om viruset: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/korona/

 

01.01.20

Ny hjemmeside og selvbetjeningsportal
Vi har fått en ny hjemmeside som omfatter en forbedring av selvbetjeningsdelen. For å få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brukere som ikke identifiserer seg med BankID, opprettes med brukernavn og engangskode på mobil. Trykk på knappen “Logg på ePortal her” og følg veiledningen eller les nærmere om brukeropprettelse i menyen over.

Med vennlig hilsen

Lillestrøm Legesenter