Aktuelt

29.09.22

Høstferie uke 40

Tjenesten for e-konsultasjon er stengt fra fredag ettermiddag 30.09.22 til mandag morgen 10.10.22 på grunn av høstferie.

 

Mandag 24.10.22

Denne dagen vil laboratoriet være stengt. Telefonen er kun åpen for øyeblikkelig hjelp. Det vil være redusert kapasitet for timer denne dagen.

 

14.09.22

Influensavaksinering

Det er nå mulig for alle over 65 år og alle i risikogruppene å bestille tid til influensavaksinering via Helsenorge. Oversikt over risikogrupper kan ses her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Vaksinen koster 300 kr.

 

09.09.22

Fraværsattester for videregående skole

Fraværsattest skrives kun når man ha fått skriftlig varsel fra skolen om for høyt fravær. Hvis du har fått et slikt varsel, må du ta kontakt med legesenteret for en konsultasjon hvis du blir syk. Ved infeksjonssykdommer kan videokonsultasjon benyttes. Skriftlig varsel fra skolen om fraværet må fremlegges for at vi skal kunne skrive attest. I følge fraværsreglene for Viken fylkeskommune kan helsefravær kun fjernes fra fjerde sykdomsdag. Dette gjelder videregående skole.

Ved fravær fra barne- og ungdomsskole er det ikke nødvendig med attest.

 

10.06.22

Sommerferie

Tjenesten for e-konsultasjon vil være stengt under ferieavviklingen (uke 26-32). Den stenges fredag 24. juni og åpner mandag 15. august.

I denne perioden må vi prioritere øyeblikkelig hjelp og ting som haster. Det vil derfor være få tilgjengelige vanlige timer. Problemstillinger som generelle helsesjekker, førerkortattester og annet som ikke haster ber vi om at utsettes til etter ferien.

 

26.05.22

E-konsultasjon

Tjenesten for e-konsultasjon er stengt fra i dag og frem til mandag 30/5 kl 08:00.

 

20.04.22

Redusert drift

Legesenteret har redusert drift torsdag 21. april og fredag 22. april.  Laboratoriet er stengt disse dagene. Det samme er e-konsultasjon. Akuttelefonen er åpen for øyeblikkelig hjelp-henvendelser, ring 64846960 og tast 1. Legesenteret har vanlig drift fra mandag 25. april.

 

04.04.22

Elektroniske tjenester i påsken

Tjenesten for e-konsultasjoner og reseptbestilling stenges 6. april kl 15:30 og åpner igjen 19. april kl 08:00. Vi anmoder alle våre pasienter som bruker faste medisiner om å bestille disse før onsdag. Ved behov for medisiner i påskeuken, må legekontoret kontaktes på telefon innenfor åpningstiden.

 

01.04.22

Ny fastlege

Vår gode kollega Sture Rognstad har trådd inn i pensjonistenes rekker. Sture kommer til å bli savnet av både kollegaer og pasienter. Fra 1. april tar Siri Bækkelund Engen over som fastlege for Sture sine pasienter. Siri har vært vikar hos oss i flere år, og vi er veldig glade for å ha henne med på laget videre.

 

20.03.22

Attester

Vi utsteder ikke attester med dokumentasjon om gjennomgått Covid i forbindelse med reiser. De som har behov for det, må ta kontakt med privat aktør.

 

31.01.22

Klokken 09:00: Journalsystemet er i gang igjen.

Klokken 08:45: Vi har for tiden ikke tilgang til vårt journalsystem. Det jobbes med saken. Pasienter som er satt opp til telefontime vil bli ringt opp så snart vi har tilgang til timebok og journal.

 

28.01.22

Blåreseptsaken

Legeforeningen ble hørt i blåreseptsaken, så nå skrives blå resepter som før. En uttalelse fra Legeforeningen kan leses her. Vi takker for forståelsen våre pasienter har vist i denne saken.

 

26.01.22

Medisiner på blå resept

Regjeringen har innført et overtredelsesgebyr på opp til 212.000 kr til leger ved feil forskrivning av medikamenter på blå resept.  Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil  videre  begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da  hjelpe pasientene med å få  tilbakebetalt det de har krav på.

Hva skal  pasientene gjøre?
1.  Få med journalnotat fra legen din.
2.  Kjøp medisinene på apoteket og  spør hvor mye ekstra du nå betaler når du ikke har blåresept – det er dette beløpet du skal kreve tilbakebetalt fra Helfo.
3.  Ta vare på kvitteringen.
4.  Fyll  ut vedlagte skjema du finner på linken her.
5.  Send skjemaet og kvitteringen til Helfo og merk konvolutten “Blåresept”. Adresse til Helfo er:   Helfo, Postboks 2415, 3104  Tønsberg.

Vi beklager ulempen helsemyndighetene på denne måten påfører pasientene våre.

 

23.12.21

Julen 2021

Legesenteret er stengt i juledagene. I romjulen har vi kun åpent for øyeblikkelig hjelp. Ta kontakt med oss på telefon for avtale.

Vi ønsker alle våre pasienter en god jul og et godt nytt år.

 

17.12.21

E-konsultasjon og reseptfornyelse

På grunn av ferieavvikling vil tjenesten e-konsultasjon være utilgjengelig fra ettermiddag 17.12.21 til morgen 03.01.21. Mulighet for elektronisk fornying av resepter vil være utilgjengelig fra 22.12.21. Vi ber derfor våre pasienter som trenger nye resepter om å gjøre det omgående. Ved akutt behov for ny resept i romjulen må det tas kontakt per telefon.

 

12.12.21

Råd til foreldre med barn med luftveisinfeksjon

Lillestrøm kommune har laget en liste med råd til foreldre med barn med luftveisinfeksjon. Listen finner du her.

 

03.12.21

Smitteverntiltak

På grunn av økende smittetrykk av Covid-19, skal alle pasienter bruke munnbind når de er på legesenteret.

Pasienter med kjent Covid19-smitte skal fortsatt undersøkes på luftveisklinikken på legevakten.

Ved andre luftveissykdommer hvor man lurer på om det er nødvendig med fysisk undersøkelse på legesenteret, skal man ta kontakt med oss på telefon først. Vi tilstreber å gjøre de fleste vurderinger på video for å beskytte våre sårbare pasienter mot smitte. Vi har et krav om at det må foreligge en negativ Covid-test før man kommer til oss med luftveissymptomer. Testen skal tas samme dag.

 

19.11.21

E-konsultasjon

Mulighet for e-konsultasjon vil være stengt i helger fremover. De som forsøker å sende en e-konsultasjon  vil motta en melding fra helsenorge.no om at de er sperret fra tjenesten. Det er de altså ikke, det er tjenesten som er stengt for alle.

 

13.10.21

Legeattester for videregående skole

Fravær under 10%-grensen trenger man ikke attest for. Ved behov for attest hvis fraværet overstiger 10 %, skal varselbrev fra skolen fremvises. Vurdering av fravær pga luftveisinfeksjoner gjøres fortrinnsvis på videokonsultasjon. Ta kontakt med legesenteret samme dag som fraværet oppstår. Fraværsattester kan ikke tilbakedateres.

 

12.10.21

Fredag 15/10 er legesenteret (inkludert laboratoriet og telefon) stengt mellom 08:30-09:30 pga internt kurs.

 

29.06.21

Influensavaksine

Vi starter opp med influensavaksinering fra uke 42. Vaksine kan enten settes i forbindelse med legetime eller på egen vaksinetime som fås ved å ta kontakt med oss på telefon.

Vi må prioritere pasienter i risikogruppene for de vaksinedosene vi mottar. Staten dekker også i år hovedkostnaden ved vaksine, det er kun en egenandel på 50 kroner som må betales. For pasienter med frikort vil vaksinering være gratis.

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller hos private aktører.

Fra FHI.no:

Hvem bør vaksinere seg? Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

26.09.21

Pasienter med luftveissymptomer

Pasienter med kjent Covid19-smitte skal fortsatt undersøkes på luftveisklinikken på legevakten.

Ved andre luftveissykdommer der det er nødvendig med fysisk undersøkelse på legesenteret skal pasientene bruke munnbind når de oppholder seg på venterommet. Vi har også et krav om at det må foreligge en negativ Covid-test før man kommer til oss.

Covid19-test kan kan tas gratis på kommunens teststasjon ved Skedsmohallen. Kommunen har drop-in for hurtigtester mellom klokken 09.30 og 12.00 og mellom 12.45 og 14.00 hver dag, også i helgen. Alternativt kan man kjøpe Covid-test på apoteket.

 

16.09.21

3. dose til pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar

Lillestrøm kommune er i gang med å vaksinere denne gruppen med dose 3. De skriver følgende på sin hjemmeside:

 1. Dose 3 for denne gruppen tilbys ved vaksinesenteret, Oslo Kristne Senter, Trondheimsveien 50
  Bestill time via vaksinetelefonen eller kom på drop-in.
 2. Sjekk kriteriene for å få dose 3 her:https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
 3. Ta med brev fra spesialist eller fremviser e-resept/utskrift medisinliste/journalutskrift/medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 4. Ved oppmøte må innbygger fremvise dokumentasjon hvor det fremkommer at vedkommende tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Normalt vil dette være i form av et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremkommer at vedkommende er anbefalt en 3. dose evt. annen dokumentasjon som listet i punkt 2.
 5. Begge mRNA-vaksiner (Comirnaty/BioNTech-Pfizer; Spikevax/Moderna) kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.
 6. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

 

23.06.21

Sommerferieavvikling

I uke 26-32 har vi sommerferieavvikling på Lillestrøm Legesenter. I denne perioden må vi prioritere helsehjelp som haster. Det vil derfor medføre færre vanlige timer.

Mulighet for e-konsultasjon og e-kontakt er også stengt i denne perioden.

 

18.06.21

Registrering av koronavaksiner fra utlandet

Lillestrøm Legesenter har ikke mulighet til å vurdere og registrere vaksiner satt i utlandet. Kommunen vurderer muligheten for å kunne gjøre det, men det er ikke avklart ennå. Enn så lenge må man henvende seg til private aktører for å få dette gjort.

 

16.06.21

Sommerferieavvikling

I uke 26-32 har vi sommerferieavvikling på Lillestrøm Legesenter. I denne perioden må vi prioritere hastetimer og øyeblikkelig hjelp-timer. Det vil derfor medføre færre vanlige timer.

 

09.06.21

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson

Legene på Lillestrøm Legesenter følger råd fra FHI, Helsedirektoratet og Legeforeningen om denne vaksinen, og de kommer ikke til å skrive ut resept på den.

 

04.06.21

Mobilbetalingsløsning

Mobilbetalingsløsning for e-konsultasjoner er for tiden nede pga en feil med registreringen hos Netaxept. Convene er på saken og sender inntil videre faktura uten gebyr til løsningen for mobilbetaling er oppe igjen. Pasienter som har fått gebyr kan få dette kreditert ved å ta kontakt med Convene.

 

21.03.21

Påsken

Legesenteret er kun åpent for øyeblikkelig hjelp i virkedagene i påskeuken. Ring legesenteret samme dag hvis det er behov for time.

Det må beregnes lenger svartid på innsendte ekonsultasjoner. I tillegg ber vi om at reseptforespørsler sendes i god tid før påsken.

 

04.03.21

Koronatiltak

Lillestrøm kommune innførte i går strenge koronatiltak på lik linje med Oslo kommune. Dette på grunn av høy smitte i kommunen. Det vil derfor viktig at alt som kan ordnes på telefon-/videokonsultasjon gjøres på den måten. Pasienter som kun skal ta blodprøver bes om å avvente til kommunen vurderer tiltakene på nytt 17. mars hvis det er prøver som ikke haster.

 

19.12.21

Koronavaksinering

Følg med på hjemmesiden til Lillestrøm kommune for oppdatert informasjon om koronavaksinering, trykk her. Det er ikke nødvendig å ringe til legesenteret. Når det gjelder pasienter i risikogrupper, vil kommunen få en liste over aktuelle.

 

05.02.21

Helsenorge

Problemene med helsenorge er nå ordnet, men det kan forekomme forsinkelser  på respons på innsendte meldinger på grunn av stor pågang.

 

01.02.21

Problemer med Helsenorge

Vi har for tiden vanskeligheter i den elektroniske samhandlingen med Helsenorge, men det jobbes med å få fikset det.

 

23.01.21

Nye koronatiltak

Regjeringen har i dag innført nye tiltak for kommunene Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo. Våre pasienter som er bosatt i disse kommunene må ringe før dere kommer på oppsatte timer i denne perioden. Kun det som er absolutt nødvendig kan komme.

 

06.01.21

Koronavaksinering

Følg med på hjemmesiden til Lillestrøm kommune for oppdatert informasjon om koronavaksinering, trykk her.
03.01.21

Korona

På bakgrunn av myndighetenes siste koronatiltak, vil legene konvertere alle timer som ikke krever oppmøte til telefon-/videotimer. Det vil i første omgang gjelde for de 14 neste dagene. Pasienten som har bestilt seg time for en problemstilling som kan utsettes i noen uker oppfordres til å flytte timen sin.

 

14.12.20

Julen

Legesenteret er stengt i juledagene. I romjulen har vi kun åpent for øyeblikkelig hjelp. Ved symptomer på luftinfeksjon må man ringe, ikke møte opp på legekontoret.

Hvis behov for fornyelse av resepter før julen, må det gjøres så snart som mulig. Man må påberegne lenger svartid på e-konsultasjoner i tiden mellom jul og nyttår.

 

22.11.20

Vedrørende koronavaksinering

Det er skrevet i media at pasienter i risikogrupper skal ta kontakt med fastlege for å registrere seg i forbindelse med kommende koronavaksinering. Det finnes foreløpig ikke noe register vi kan føre opp pasienter i for dette formålet. Alle med diagnoser som regnes som risikofaktorer er imidlertid registrert i journalsystemet vårt såfremt man har vært hos lege med det tidligere. Prioriteringsrekkefølgen for vaksinering og hvordan vaksineringen skal foregå er foreløpig ikke kjent, så vi anbefaler alle å avvente videre informasjon fra myndighetene.

 

25.10.20

Influensavaksine

I år er influensavaksinen forbeholdt risikogrupper frem til 1/12. Det gjelder både hos lege og på apotek. Vi har dessverre ikke nok vaksiner til å sette på andre enn pasienter i risikogrupper i år, derfor må de utenfor risikogruppene få satt vaksine på apoteket etter 1/12. Det er ikke behov for resept.

 

24.09.20

Influensavaksine

Vi starter influensavaksinering fra mandag 12. oktober. På grunn av koronapandemien vil det ikke bli mulighet for drop-in i år. Vaksine kan settes i forbindelse med planlagt legetime, alternativt kan man settes opp på et eget vaksineringstidspunkt ved å ta kontakt med legesenteret. Send gjerne en eKontakt til resepsjonen for å få et tidspunkt.

Vaksinering er forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember. Egenandelen for risikogruppene er 50 kr. For pasienter med frikort er vaksinen gratis.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

– Alle fra og med fylte 65 år
– Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
– Barn og voksne med diabetes mellitus type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

– Helsepersonell som har pasientkontakt
– Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

11.09.20

Influensavaksinering

Influensavaksinen er forventet å komme i uke 41. Det vil bli kunngjort her når dato for ankomst er kjent. For å unngå unødig smitterisiko vil det i år ikke bli drop-in, men man kan bestille tidspunkt for vaksinasjon ved å ta kontakt med legesenteret eller ta den i forbindelse med planlagt legetime.

 

30.08.20

Ny fastlege

På grunn av en økende arbeidsmengde de siste årene har fastlegene  ved Lillestrøm Legesenter besluttet å redusere listestørrelsene. Dette for at vi skal kunne følge opp pasientene våre på en best mulig måte. For at ingen pasienter skal måtte bytte legesenter, er det blitt opprettet en ny hjemmel hos oss. Katrine Sæves, spesialist i allmennmedisin, vil starte i denne nye hjemmelen fra 15. september. Et tilfeldig utvalg pasienter vil flyttes fra eksisterende lister til dr Sæves liste i regi av Helfo. Katrine Sæves kommer til oss fra fastlegejobb på Maura legesenter i Nannestad kommune.

 

06.06.20

Sommerferieavvikling

Fra uke 26 har vi sommerferieavvikling. Det medfører færre vanlige timer for at vi skal kunne tilby nok hastetimer og timer for øyeblikkelig hjelp.

 

03.05.20

Lillestrøm Legesenter er stengt fredag 8. mai

På grunn av gulvlegging er legesenteret stengt fredag 8. mai. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må legevakten kontaktes på telefon 116 117.

 

18.04.20

Reåpning av barnehager og skoler

Fra 20/4 skal barnehager gradvis åpnes og fra 27/4 skal 1.-4. klasse begynne på skolen igjen. Mange foreldre er bekymret for om dette er trygt, spesielt hvis man har barn med helseutfordringer. Risikoen for alvorlig forløp av Covid-19 anses som svært lav for barn, også de med kroniske sykdommer.

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage og skole som vanlig:
– Barn og unge med diabetes
– Barn og unge med velkontrollert astma
– Barn og unge med allergi
– Barn og unge med epilepsi
– Barn og unge med Downs syndrom
– Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
– Barn og unge med autoimmune sykdommer og immundempende behandling som har stabil sykdom
– Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Barnelegeforeningen har utarbeidet en retningslinje som kan leses her:
https://www.legeforeningen.no/contentassets/14b5140eb743406aa07b3e3b0912fe70/coronavirus_vurdering-av-barn-med-kronisk-sykdom-og-skoleapning-140420.pdf

 

17.03.20

Koronasjekk.no

Det er opprettet en nettside som til enhver tid skal være oppdatert med råd om koronavirus: koronasjekk.no

 

13.03.20

Koronatelefon

Lillestrøm kommune har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål relatert til koronaviruset. Telefonnummeret er 66932040. Telefonen er bemannet av helsepersonell mellom 08.00 og 22.00 alle dager.

Mer om koronaviruset: lillestrom.kommune.no/koronavirus/

Du kan også finne oppdatert informasjon fra helsenorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus

 

12.03.20

Coronavirus

På grunn av den pågående situasjonen med Coronavirus vil det i dag settes i gang ytterligere tiltak fra offentlig hold. Skoler og barnehager stenges, og det er en sterk oppfordring om å unngå folkemengder. Vi vil derfor oppfordre alle pasienter som har bestilt seg timer med problemstillinger som kan vente til å avbestille disse timene. På den måten vil man ikke utsette seg for eventuell smitte på venteværelset. Vi vil betjene så mange problemstillinger vi kan på eKonsultasjon.

 

09.03.20

Coronavirus

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet

Du kan lese oppdatert informasjon om koronaviruset på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet:

 

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

 • Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015
 • Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.

 

Har du besøkt et omåde med vedvarende spredning?

Se områder med vedvarende spredning av koronaviruset.
Områdene kan bli endret på kort varsel.

Hjemmekarantene gjelder for alle som har vært i land med vedvarende spredning. Da skal man holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig om du har symptomer eller ikke.

 

Ved mistanke om smitte

Hvis du har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet kan du være smittet.
Det er også grunn til å mistenke smitte hvis du selv har symptomer og har hatt nærkontakt med en som har fått bekreftet smitte.

Ved alvorlige symptomer som svært nedsatt allmenntilstand, uttalt pustebesvær eller annet som tilsier behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp: ring 113.

I alle andre tilfeller:

 • hold deg hjemme og begrens nærkontakt med andre.
 • IKKE møt opp på fastlegekontoret eller legevakten for vurdering eller råd! Dette for å begrense smitte. Ring og gjør avtale med fastlegen.

 

Reduser risikoen for smitte

Du kan gjøre mye for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. God håndvask er det enkleste og mest effektive tiltaket du kan gjøre.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person: Hvordan forebygge smitte?

 

 

09.03.20

Telefonen vår er dessverre ute av drift for øyeblikket på grunn av problemer hos leverandøren. Det jobbes med saken. Ta kontakt på ePortal ved behov.
Oppdatering: Telefonen er nå i drift igjen.

 

03.03.20

Coronavirus

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring legekontoret eller ta kontakt med legekontoret elektronisk (ePortal)
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

 

27.02.20

Coronavirus

Per 26.2.2020 regnes fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia som områder med vedvarende spredning. Hvis du har luftveissymptomer OG har oppholdt deg i disse områdene, er det aktuelt med testing. Det samme gjelder hvis du har hatt nærkontakt med person som har bekreftet smitte. Du skal da ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon, og det vil da bli organisert prøvetaking via kommunelegen. Det er veldig viktig at man ringer først, ikke møter opp direkte på fastlegekontor eller legevakt.

Hvordan forebygge smitte?

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Se råd og informasjon til befolkningen fra Folkehelseinstituttet her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

14.02.20

Oppussing
På Lillestrøm Legesenter skal det gjennomføres diverse oppussingsarbeider i tiden fremover. Arbeidene starter i uke 8. Det vil da være noe redusert drift den uken, men øyeblikkelig hjelp og hastetimer vil prioriteres.

 

03.02.20

Coronavirus
Hvis du mistenker at du kan være smittet av coronavirus, skal du ta direkte kontakt med legevakten på telefon 116 117. Det er legevakten som håndterer prøvetaking. Det er veldig viktig å ta kontakt på telefonen først, man skal ikke dra direkte hverken til legevakten eller legesenteret.
Her finnes oppdatert informasjon om viruset: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/korona/

 

01.01.20

Ny hjemmeside og selvbetjeningsportal
Vi har fått en ny hjemmeside som omfatter en forbedring av selvbetjeningsdelen. For å få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brukere som ikke identifiserer seg med BankID, opprettes med brukernavn og engangskode på mobil. Trykk på knappen “Logg på ePortal her” og følg veiledningen eller les nærmere om brukeropprettelse i menyen over.

Med vennlig hilsen

Lillestrøm Legesenter