Priser

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. november 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege (inkludert e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon): 160 kr

Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt): 10 kr

E-konsultasjon på kveldstid: 280 kr

Sykebesøk på dagtid: 223 kr

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk: 52 kr/38 kr

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud: 57 kr

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist: 69 kr

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver: 59 kr


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget (gjelder også ved frikort, barn og gravide)

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen: 116 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
–  Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 63 kr
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 95 kr
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.: 134 kr
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 181 kr

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner m.v.: Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: 59 kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist: 160kr/259 kr

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette: Etter kostnad

TT-kort, parkeringsattest: 265 kr

Førerkortattest (uten tilleggsundersøkelser): 550 kr

Førerkortattest + tillegg ved sykdom (sukkersyke, hjertesykdom m.m.): 800 kr

Enkle attestasjoner uten samtidig konsultasjon (avbrutt reise, forlenget tid v/ eksamen, fritak fra gym  mm): Beregnes fra salærtakst etter medgått tid, 265 kr/15 min

Diverse helseattester: Beregnes fra salærtakst på  etter medgått tid, 265 kr/15 min

Blodsukkerbelastning uten time hos lege: 235 kr